Översättning av webbtext av infödda översättare

Dina kunder köper mer från dig om
du kommunicerar med dem på deras eget språk
Smarta språklösningar

Varför behövs översättning?

Nå fler marknader och kunder genom att översätta din webbplats till fler språk, och stärk därigenom ditt varumärke och ditt företags image. Vi har den kunskap och de resurser som krävs samt kvalificerade infödda översättare för att hjälpa till med detta. Med vårt Stream Translation API är det hur enkelt som helst att översätta dina webbsajter till andra språk.

Vad är Stream Translation API™?

Stream Translation API ™ integrerar offerter på översättning och online-beställning på din webbserver, i ditt CMS-system eller i andra dokumentationssystem.

Tjänsten erbjuder direkt tillgång till professionell facköversättning av text till mer än 70 språk, inklusive offerter med tid och kostnad innan du skickar din beställning.

Varför är det bra för mig?

Detta API eliminerar behovet för export av webbtext till externa filformat. Vår lösning skickar texten som du behöver översätta direkt till idiomas översättningsplattform och våra infödda översättare. När översättningen är klar, skickas den tillbaka till dig och rakt in i ditt CMS-system.

Detta API är unikt eftersom det också omfattar ett korrekturläsningsmoment innan texten publiceras för att säkerställa att innehållet är felfritt.

Translation API-fördelar

Vi vill säkerställa att den översatta texten är felfri. Därför har vi byggt in ett korrekturläsningsmoment i översättningscykeln. Innan text publiceras kan den skickas på gratis granskning hos våra infödda korrekturläsare exakt som den visas på dina webbsidor. De korrigerar och kommenterar då ev. text- och layout-missar. Om text behöver ändras uppdateras innehållet på din sajt automatiskt. Om bilder eller illustrationer inte passar i ett visst land eller kultur, så talar vi om det också. Översatt text håller alltid högsta kvalitet. Alla kvalitetssäkringsmoment som vi använder i vår standard översättningsprocess används också vid översättning av text med Stream Translation API™.
Text på ett språk som är identisk med eller liknar textstycken du redan har översatt återanvänds automatiskt tack vare ett existerande översättningsminne. . Det reducerar översättningskostnaden, kortar ner leveranstiden och bidrar även till större enhetlighet i översatt material. Det går självklart att använda text från andra typer av dokument som redan har översatts, t.ex. manualer, broschyrer osv.
Kombinera Stream Translation API med vår Skapa Ordlista-tjänst så du är säker på att uttryck och terminologi är konsistenta i all din dokumentation.
Vår logiskt uppbyggda plattform gör det även lättare att ha kontroll på översättningskostnader, leveranstider m.m. direkt på din webbserver eller i ditt CMS-gränssnitt.


Varför idioma?

 • 35 års erfarenhet inom översättning
 • Mer än 70 språk och över 5 000 språkkombinationer
 • 2 000+ facköversättare över hela världen
Vi har under 35 år kontinuerligt investerat i ny teknologi och utvecklingsarbete, vilket har resulterat i ett högeffektivt produktionssystem för översättning mellan många olika språk. Kvalitet är A och O i våra leveranser och vi arbetar enligt en obligatorisk 3-stegs kvalitetssäkringsprocess och uteslutande med facköversättare. I tillägg fokuserar vi på att reducera översättningskostnaderna och korta ner leveranstiderna för våra kunder samt att överbrygga kulturella barriärer och hjälpa våra kunder att främja sina verksamheter genom effektiv lokalisering.

Så här fungerar det


Du kan välja mellan två lösningar:
FÖR ICKE-PROGRAMMERARE
 • Ladda ner och installera en förprogrammerad plugin
 • Våra plugins stödjer både WordPress och Drupal
FÖR PROGRAMMERARE
 • Använd vårt öppna API
 • och skräddarsy en lösning med facköversättning som passar ditt system och dina behov.

Börja här

Det är lätt och enkelt.

FÖR ICKE-PROGRAMMERARE
 • 1 Skapa ditt eget idioma world-konto och få:
  • Full tillgång till idiomas översättnings- och lokaliseringstjänster
  • Uppföljning av dina översättningsprojekt och deras aktuella status
  • Historik med tidigare beställningar, fakturor m.m.
 • 2 Ladda ner vår lokaliseringsplug-in för WordPress eller Drupal
 • 3 Installera vår plug-in på din webbplattform eller i ditt CMS-system
 • 4 Översätt och lokalisera innehållet på din webbplats, inkl. uppdateringar!
FÖR PROGRAMMERARE
 • 1 Skapa ett sandlådekonto och få:
  • API-tillgång med en API Key och API Secret.
  • Ett idioma testkonto från vilket du kan utveckla kommandon från ditt system till ditt idioma-konto för att be systemet om priser, leveranstider m.m.
  • Tillgång till vår blindöversättningsserver som tar emot text från ditt system och returnerar blindöversättningar (samma text fast med de två första bokstäverna i varje ord utbytta).
 • 2 Hämta dina utvecklingsverktyg och API-dokumentation
 • 3 Justera vårt API så det passar dina behov
 • 4 Installera din lösning på din egen CMS-plattform
 • 5 Uppgradera ditt sandlådekonto till Full status och få:
  • Live-access med
  • ett extra set Live API Keys
 • 6 Översätt och lokalisera innehållet på din webbplats, inkl. uppdateringar!

Ladda ner resurser

Ladda ner den kostnadsfria CMS lokaliseringsplugin eller hämta programmeringsverktygen, inklusive:

 • Demo-nerladdning
 • Detaljerade beskrivningar av alla API-kommandon och svar
 • En ”localization lifecycle” som visar i vilken ordning de olika kommandon måste ges.
Med dessa resurser kan du justera Stream API som det passar dig.

Gratis CMS-plug-ins

Det finns gratis plug-ins för WordPress och Drupal. Du är välkommen att installera, testa, använda och modifiera dessa plug-ins. Båda plug-ins kan ställas in för att endast jobba mot vår testserver (sandlåda) och kan senare ändras till aktivt produktionsläge.

Som webbprogrammerare kan du även själv utveckla egna lösningar, antingen genom att modifiera de plug-ins vi har tagit fram eller genom att skapa en egen variant som ska kommunicera med idiomas Stream Translation API™.

Gratis idioma plug-in för WordPress

Ladda ner

WordPress admin- och användarmanual

Ladda ner (1.8MB)

Gratis idioma plug-in för Drupal

Ladda ner (0.2MB)

Drupal admin- och användarmanual

Ladda ner (1.0MB)

Programmeringsverktyg

Denna app är en interaktiv guide som steg för steg förklarar hela livscykeln i ett typiskt översättningsuppdrag för texter på en webbplats. Appen ger förslag på ”nästa steg” genom hela processen, och eftersom den kommunicerar med Stream API-servern, visar den direkt det förväntade svaret på varje anrop från programmeraren.

Stream API testapp

Ladda ner (8.1MB)

Stream API testapp – programmeringsguide

Ladda ner (0.2MB)

Praktiska bibliotek

sNotes Javascript-bibliotek – för korrekturläsningsmomentet

idiomas gratis plug-ins har inbyggt stöd för korrekturläsning av webbsidor som ännu inte publicerats. Via särskilda sNotes, kan korrekturläsaren lägga in kommentarer på sidorna. Se GitHub för ytterligare information och kodexempel.

PHP library OAuth-autenticering

Se GitHub för ytterligare information och exempel.

PHP-bibliotek för kommunikation med idioma world-systemet

Se GitHub för ytterligare information och exempel.

LOKALISERA!Kör våra gratis plugins eller skapa ditt eget API

ÖVERSÄTT OCH UPPDATERA INNEHÅLLET PÅ DIN WEBBPLASFORTSÄTT till ditt idioma world-konto där du kan följa dina översättningsprojekt i realtid.