Překlad webových stránek skutečnými profesionály

Pokud hovoříte jejich jazykem,
budou u vás lidé více nakupovat
Inteligentní jazyková řešení

Proč lokalizovat?

Lokalizujte své webové stránky do více jazyků a expandujte díky tomu na nové trhy, najděte si nové zákazníky a současně si vybudujte lepší obchodní značku. My máme potřebnou zkušenost, spolupracujeme s profesionálními překladateli a disponujeme všemi potřebnými prostředky, které vám s tím pomohou. Díky našemu Stream Translation API si nebudete muset z lokalizace webových stránek dělat těžkou hlavu.

Co je to Stream Translation API™?

Stream Translation API™ sdružuje žádosti o odhady a online objednávání na vaší webhostingové platformě, ve vašem CMS nebo v jiných dokumentačních systémech.

Nabízí přístup na vyžádání k profesionálnímu překladu do 70 jazyků zhotovenému skutečnými překladateli a rovněž k odhadům nákladů a času na jeho zhotovení vypočteným ještě před provedením objednávky.

Jaké výhody přináší?

API odstraňuje nutnost exportovat textový obsah své webové stránky do samostatných souborů různých formátů. Naše řešení přenáší text, který potřebujete přeložit, přímo na naši platformu pro překládání a do rukou našich překladatelů - rodilých mluvčích. Když je překlad hotov, vracíme vám text přímo tam, kde jej chcete mít - do vašeho CMS.

Rozhraní API je jedinečné v tom, že v předpublikační fázi zahrnuje i úkon korektury textu, aby byla zajištěna bezchybnost zveřejněného obsahu.

Funkce překladatelského API

Chceme zajistit, aby byl přeložený obsah dokonalý. Proto jsme do lokalizačního cyklu začlenili také jazykovou korekturu. Předpublikovaný obsah zkontrolují naši korektoři - rodilí mluvčí přesně v té podobě, v jaké se objeví po dokončení, takže mohou opravit samotný text i jeho rozvržení a přidat k němu poznámky. Pokud je třeba text přizpůsobit, bude se na vaší stránce aktualizovat automaticky. Pokud se obrazový materiál nehodí pro určitou zemi či kulturu, rovněž vám tuto skutečnost oznámíme. Vysoké kvalitě námi dodaných překladů se nehodláme za žádných okolností zpronevěřit. Veškeré naše standardní kontroly kvality a překladatelské úkony se vztahují i na text objednaný prostřednictvím Stream Translation API™.
Text v příslušném jazyce a totožný nebo podobný již přeloženému textu lze automaticky opětovně využít díky vytvořené překladatelské paměti. Tím se sníží náklady, přirozeně se zkrátí termíny dodání a zlepší se konzistence obsahu. Pokud již máte z minulosti přeložené materiály, jako návody nebo katalogy, dokážeme použít překlad i z nich.
Spojte Stream API s naší službou vytváření slovníků, čímž dosáhnete jednotného překladu klíčové terminologie ve všech svých materiálech.
Naše uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožní sledovat ceny za překlad i termíny doručení přímo na vaší webové platformě nebo v rozhraní vašeho CMS.


Proč společnost idioma?

 • 35 let zkušeností v oboru překladatelství
 • Pokryto více než 70 jazyků a přes 5 000 jazykových kombinací
 • Více než 2 000 profesionálních překladatelů a korektorů po celém světě
Po celých 35 let neustále investujeme do nových technologií a programátorského úsilí, jejichž spojením vznikl velmi účinný systém překládání textů do mnoha různých jazyků. Za stálého důrazu na kvalitu (uplatňujeme povinný 3-stupňový proces kontroly kvality a spolupracujeme pouze s překladateli - rodilými mluvčími) se naše vývojářské úsilí zaměřuje na snižování nákladů a urychlování práce pro zákazníky, překlenování kulturních rozdílů a rozšiřování jejich podnikání díky účinné lokalizaci.

Jak to funguje


Můžete si vybrat ze dvou řešení:
PRO NEPROGRAMÁTORY
 • snadno si stáhněte a nainstalujte náš předprogramovaný zásuvný modul
 • v současné době podporujeme zásuvné moduly WordPress a Drupal
PODPORA PRO PROGRAMÁTORY
 • používejte naše otevřené API
 • nechte si vytvořit aplikaci přesně na míru vašim potřebám.

Začněte

Je to snadné a jednoduše pochopitelné.

PRO NEPROGRAMÁTORY
 • 1 Vytvořte si účet na idioma world a získejte:
  • Plný přístup k překladatelským a lokalizačním službám společnosti idioma
  • Sledování svých překladových projektů a jejich aktuálního stavu
  • Historii objednávek přehled faktur
 • 2 Stáhněte si lokalizační plug-in pro WordPress nebo Drupal
 • 3 Nainstalujte si plug-in na svou webovou platformu nebo do svého CMS systému
 • 4 Překládáme a lokalizujeme obsah vašich webových stránek a jeho aktualizace!
PODPORA PROGRAMÁTORŮ
 • 1 Vytvořte si zkušební účet a získáte:
  • Přístup pomocí klíčů (API Key a API Secret).
  • Testovací účet u společnosti idioma, abyste mohli vytvářet volání ze svého systému na svůj idioma účet a zjišťovat tak dodací termíny, ceny atd.
  • Přístup na náš server fiktivních překladů, kam lze nahrát text z vašeho systému a který vrací fiktivní překlady (tentýž text pouze s odlišnými počátečními písmeny každého slova).
 • 2 Stáhněte si své vývojářské nástroje a API dokumentaci
 • 3 Přizpůsobte si API podle vašich potřeb
 • 4 Nainstalujte si vlastní řešení na svou CMS platformu
 • 5 Upgradujte svůj testovací účet na plnohodnotný a získejte:
  • Přístup na plnohodnotný účet s
  • dodatečnou sadou plnohodnotných API klíčů
 • 6 Překládáme a lokalizujeme obsah vašich webových stránek a jeho aktualizace!

Stáhněte si zdroje

Stáhněte si CMS lokalizační zásuvné moduly zdarma nebo si opatřete vývojářské nástroje včetně:

 • stažení ukázky
 • podrobné popisy všech API volání a odpovědí
 • a „životní cyklus“ lokalizace, který vám názorně ukáže, v jakém pořadí je nutné jednotlivá volání provádět.
S těmito zdroji si můžete přizpůsobit API dle potřeby.

CMS plug-iny zdarma

Momentálně jsou k dispozici plug-iny zdarma pro WordPress a Drupal. Můžete si tyto plug-iny nainstalovat, otestovat, používat a v případě potřeby i upravovat. Oba plug-iny lze nastavit k práci v našem testovacím prostředí (sandbox) nebo ve skutečném ostrém režimu.

Jako vývojář si samozřejmě můžete vytvořit vlastní řešení, ať už úpravou námi nabízených plug-inů, nebo naprogramováním svých vlastních, postavených na rozhraní Stream API.

Plug-in zdarma pro WordPress od společnosti idioma

Stáhnout

WordPress správce a uživatelský návod

Stáhnout (1.8MB)

Plug-in zdarma pro Drupal od společnosti idioma

Stáhnout (0.2MB)

Drupal správce a uživatelský návod

Stáhnout (1.0MB)

Vývojářské nástroje

Tato aplikace je interaktivním průvodcem vysvětlujícím plný životní cyklus typického požadavku o překlad obsahu webové stránky krok za krokem. Navrhuje všechny případně možné „následující kroky“, a protože komunikuje se skutečným Stream API serverem, zobrazuje okamžitou odpověď na každé volání vyslané vývojářem.

Testovací aplikace Stream API

Stáhnout (8.1MB)

Testovací aplikace Stream API - příručka pro vývojáře

Stáhnout (0.2MB)

Užitečné knihovny

Javascriptová knihovna sNotes - pro korektury

Plug-iny zdarma od společnosti idioma mají vestavěnou podporu korektury předpublikovaných stránek. Pomocí speciálních sNotes může korektor přidávat komentáře k příslušným webovým stránkám pomocí funkce stylizovaných komentářů. Pro více podrobností a ukázkových kódů viz GitHub.

PHP knihovna OAuth ověřování

Pro více podrobností a příkladů viz GitHub.

PHP knihovna pro komunikaci s celosvětovým systémem společnosti idioma

Pro více podrobností a příkladů viz GitHub.

LOCALIZUJTE!Spusťte zásuvný modul nebo si naprogramujte vlastní API

NECHTE SI SVOU WEBOVOU STRÁNKU PŘELOŽIT A AKTUALIZOVATPŘEJDĚTE NA SVŮJ účet idioma world a sledujte své překladatelské projekty.